Pavex Parquet SRL, denumită generic în cele ce urmează şi Pavex Parquet, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.pavexparchet.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

 

Definiții

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 Noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
c) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;
e) operator – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f) persoana imputernicita de către operator – o persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) terţ – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h) destinatar – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime – date care, datorită originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificata sau identificabila.

 

Colectarea de date cu caracter personal

Pavex Parquet poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

– pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

– pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

– pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.

– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Pavex Parquet colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, tipul de echipament hardware, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.

Pavex Parquet folosește în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii legate de cookies vizitați pagina Politica de utilizare Cookie-uri.

 

În diferite secțiuni din website, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou.

 

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe website-ul  www.pavexparchet.ro implică:

Formularul de contact când doriți să achiziționați produse/servicii vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe website-ul www.pavexparchet.ro în următoarele scopuri:

– facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

– livrării acestora.

 

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Pavex Parquet poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 

– partenerilor contractuali ai Pavex Parquet (cum este cazul companiilor cu care Pavex Parquet se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Pavex Parquet în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Pavex Parquet precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de Pavex Parquet nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Pavex Parquet.

 

Prevederi speciale legate de minori

Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani) şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 18 ani.

 

Securitatea datelor colectate

Pavex Parquet utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care website-urile nostre sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Pavex Parquet semnalează faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. Prin urmare, în timp ce ne străduim să utilizam mijloace acceptabile comercial pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, nu putem garanta securitatea absolută.

 

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001.

 

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

Pavex Parquet poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma utilizarii website-ului www.pavexparchet.ro în următoarele scopuri:

– realizării de analize/rapoarte;

– realizării de informări;

– publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Pavex Parquet.

 

Legături externe

Website-urile noastre pot conține legături spre alte website-uri, în afara controlului Pavex Parquet, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste link-uri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de a noastră.

 

Modificări ale Politicii de confidențialitate

Pavex Parquet își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment prezenta Politică de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. Pentru a vă asigura ca sunteți la curent cu practicile noastre actuale privind confidențialitatea, vă rugăm să verificați periodic această pagină.

 

Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Pavex Parquet. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvării instanţei judecătoreşti competente.

 

Date de contact

Daca aveți întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de email  pavex.parquet@gmail.com și vă vom contacta în cel mai scurt timp.